งานมหกรรมโลก
เวิลด์ เอ็กซ์โป

งานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป (World Expo) จัดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว ณ สหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2394 (ค.ศ. 1851) และได้กลายเป็นงานสำคัญระดับนานาชาติ
ที่จัดขึ้นทุก 5 ปี โดยมีระยะเวลาการจัดงาน ไม่เกิน 6 เดือน และมีการจัดต่อเนื่องหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพที่เป็นภาคีสมาชิกภายใต้สำนักงาน มหกรรมโลก (Bureau International des Expositions หรือ BIE)

อาคารศาลาไทย

“Bioenergy for All”

ผู้สนับสนุนการจัดงาน