Land of the Great Step

สาธารณรัฐคาซัคสถานเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก ตั้งอยู่ในภาคพื้นทวีปทะเลทรายเอเชียกลาง มีประชากรกว่า 17.7 ล้านคน ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม โดยมีนายนูร์ซุลตัน นาซาร์บายิฟ (Nursultan Nazarbayev) ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีในปัจจุบัน ภาพรวมทางเศรษฐกิจประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันเมืองหลวงของคาซัคสถาน คือ กรุงอัสตานา ซึ่งกำลังจะมีการจัดงาน International Recognized Exhibition EXPO 2017 Astana หรือ “AstanaExpo 2017” ภายใต้ชื่อ “Future Energy” ในวันที่ 10 มิถุนายน-10 กันยายน 2560 นี้

Expo 2017 Future Energy Astana Kazakhstan

แนวคิด “Future Energy” หรือ “พลังงานแห่งอนาคต” ยังเป็นประเด็นสำคัญที่สาธารณรัฐคาซัคสถานให้ความสนใจ เนื่องด้วยคาซัคสถานเป็นประเทศผลิตน้ำมันตั้งแต่ปี 1911 และมุ่งพัฒนาแผนเศรษฐกิจสีเขียว ทั้งเป็นศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพลังงาน เพื่อสิ่งแวดล้อม
กรุงอัสตานาAnother Wonder of the World

อัสตานาเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ขึ้นชื่อว่าเป็น Another Wonder Of The World ทั้งยังได้รับรางวัล “City Of Peace” จาก UNESCO ด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามตามแบบยูเรเชีย และการวางผังเมืองที่มีเอกลักษณ์ ที่ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังอย่าง คิโชะ คุโระกะวะ (Kisho Kurokawa) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นและนอร์แมน ฟอสเตอร์ (Norman Foster) สถาปนิกชื่อดังชาวอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีตึกและอาคารที่ถูกออกแบบอย่างทันสมัยอย่าง “หอคอยไบเตเรค” ในภาษาคาซัค หมายถึง “ต้นป็อปลาร์” สูงตระหง่านที่ถือเป็นแลนด์มาร์กของอัสตานา และห้างฯ ข่านชาเทียร์ ที่ชาวคาซัคได้แรงบันดาลใจมาจากเต็นท์ของท่านข่านในยุคโบราณ ซึ่งตั้งใจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวคาซัคและตั้งใจให้เมืองอัสตานาเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การปกครองและศูนย์กลางวัฒนธรรมที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ประเทศไทยและคาซัคสถานมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทั้งความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวสังคมและวัฒนธรรม และเมื่อปี พ.ศ. 2547 กรุงเทพมหานครกับกรุงอัสตานา ได้สถาปนาความเป็นเมืองพี่เมืองน้องกัน ชาวคาซัคยังชื่นชอบเมืองไทย อาหารไทย นวดแผนไทย และมวยไทยโดยมีการจัดตั้งสมาคมมวยไทยแห่งคาซัคสถาน อีกทั้งมีนายกรัฐมนตรีคาซัคสถาน ดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นแห่งเอเชีย (Federation of Amateur Muaythai of Asia-FAMA)

สำหรับการจัดงาน Astana Expo 2017 ในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ชาวคาซัคจะได้สัมผัสถึง

ความเป็นไทยในอีกแง่มุมหนึ่ง เกี่ยวกับนวัตกรรมทางเลือกทางพลังงานของไทยด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งพลังงานไทย จนไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทย

แหล่งอ้างอิง