ตามหา
ตัวแทนพลังไทย ก้าวไกลระดับโลก
ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน
ASTANA EXPO 2017

กระทรวงพลังงานเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป
นิสิต นักศึกษาเป็นตัวแทนประเทศไทย
ที่มีความสามารถด้านภาษารัสเซีย หรือ คาซัค หรือ อังกฤษผู้มีใจรักความเป็นไทย ไปเผยแพร่วัฒนธรรม และนวัตกรรมพลังงานไทย
ในบทบาทเจ้าหน้าที่ส่วนนิทรรศการ

ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 10 กันยายน 2560ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน
พร้อมค่าตอบแทน และประสบการณ์สุดล้ำค่า

ตรวจสอบคุณสมบัติดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วที่นี่

หมดเขตรับใบสมัครวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
*ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน เป็นระยะเวลา 4 เดือน
นับตั้งแต่ 15 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2560
(วันที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ส่งใบสมัครมาที่: recruit@thailandpavilion2017.com